Na tejto mape nájdete zaznačené pozorovacie miesta, ktoré máme overené a zodpovedajú kritériam pre astropozorovanie. zakreslili sme tam aj najdôležitejšie oblasti tmavej oblohy.